Language of document :

Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Bundesverwaltungsgericht (Saksamaa) 6. novembril 2019 – Natumi GmbH versus Land Nordrhein-Westfalen

(kohtuasi C-815/19)

Kohtumenetluse keel: saksa

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Bundesverwaltungsgericht

Põhikohtuasja pooled

Kaebaja: Natumi GmbH

Vastustaja: Land Nordrhein-Westfalen

Menetlusosaline: Saksamaa Liitvabariigi huvide esindaja Bundesverwaltungsgerichti juures

Eelotsuse küsimused

1.    Kas määruse (EÜ) nr 889/20081 artiklit 28 koosmõjus IX lisa punktiga 1.3 tuleb tõlgendada nii, et mahepõllumajandusliku toidu töötlemisel võib koostisosana kasutada vetikat Lithothamnium calcareum?

2.    Juhul kui küsimusele vastatakse jaatavalt:

Kas lubatud on kasutada ka surnud vetikaid?

3.    Juhul kui ka teisele küsimusele vastatakse jaatavalt:

Kas koostisosana (surnud) vetikat Lithothamnium calcareum sisaldava toote puhul, millel on märgis „mahe“ („Bio“), võib kasutada viiteid „kaltsiumiga“ („mit Kalzium“), „kaltsiumirikka merevetikaga“ („mit kalziumreicher Seealge“) või „merevetikast Lithothamnium saadud väärtusliku kaltsiumiga“ („mit hochwertigem Kalzium aus der Seealge Lithothamnium“)?

____________

1 Komisjoni 5. septembri 2008. aasta määrus, millega kehtestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 834/2007 (mahepõllumajandusliku tootmise ning mahepõllumajanduslike toodete märgistamise kohta) üksikasjalikud rakenduseeskirjad seoses mahepõllumajandusliku tootmise, märgistamise ja kontrolliga (ELT 2008, L 250, lk 1).