Language of document :

A Bundesverwaltungsgericht (Németország) által 2019. november 6-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Natumi GmbH kontra Land Nordrhein Westfalen

(C-815/19. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: német

A kérdést előterjesztő bíróság

Bundesverwaltungsgericht

Az alapeljárás felei

Felperes: Natumi GmbH

Alperes: Land Nordrhein Westfalen

Az eljárásban részt vesz: Der Vertreter des Bundesinteresses beim Bundesverwaltungsgericht

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

Úgy kell-e értelmezni a 889/2008/EK bizottsági rendelet1 IX. mellékletének 1.3. pontjával összhangban értelmezett 28. cikkét, hogy az ökológiai élelmiszerek feldolgozásához a Lithothamnium calcareum alga összetevőként felhasználható?

Az első kérdésre adott igenlő válasz esetén:

Az elhalt alga felhasználása is megengedett e?

Amennyiben a második kérdésre is igenlő választ kell adni:

A Lithothamnium calcaramum (elhalt) algát összetevőként tartalmazó és „Bio” megjelöléssel ellátott termék esetében feltüntethető-e jellemzőként a „kalciummal”, a „magas kalciumtartalmú tengeri algával”, vagy a „Lithothamnium tengeri algából származó, kiváló minőségű kalciummal” szöveg?

____________

1 Az ökológiai termelés, a címkézés és az ellenőrzés tekintetében az ökológiai termelésről és az ökológiai termékek címkézéséről szóló 834/2007/EK tanácsi rendelet részletes végrehajtási szabályainak megállapításáról szóló, 2008. szeptember 5-i 889/2008/EK bizottsági rendelet (HL 2008. L 250., 1. o.)