Language of document :

2019 m. lapkričio 6 d. Bundesverwaltungsgericht (Vokietija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Natumi GmbH / Land Nordrhein-Westfalen

(Byla C-815/19)

Proceso kalba: vokiečių

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Bundesverwaltungsgericht

Šalys pagrindinėje byloje

Pareiškėja ir kasatorė: Natumi GmbH

Atsakovė ir kita kasacinio proceso šalis: Land Nordrhein-Westfalen

dalyvaujant: Vertreter des Bundesinteresses beim Bundesverwaltungsgericht (Federalinių interesų atstovas Aukščiausiame federaliniame administraciniame teisme)

Prejudiciniai klausimai

1.    Ar Reglamento (EB) Nr. 889/0081 28 straipsnį, siejamą su IX priedo 1.3 papunkčiu, reikia aiškinti taip, kad perdirbant ekologiškus (biologiškus) maisto produktus kaip sudedamąją dalį leidžiama naudoti dumblį lithothamnium calcareum?

2.    Jei atsakymas į pirmąjį klausimą būtų teigiamas:

ar leidžiama naudoti ir negyvus dumblius?

3.    Jei atsakymas ir į antrąjį klausimą būtų teigiamas:    

    Ar produkto, į kurio sudėtį įeina (negyvas) dumblis lithothamnium calcareum ir kuris yra pažymėtas „Bio“ ženklu, pavadinime leidžiama naudoti frazę „su kalciu“, „su daug kalcio turinčiais jūrų dumbliais“ arba „su aukštos kokybės kalciu iš jūrų dumblių litotamnų“?

____________

1 2008 m. rugsėjo 5 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 889/2008 kuriuo nustatomos išsamios Tarybos reglamento (EB) Nr. 834/2007 dėl ekologinės gamybos ir ekologiškų produktų ženklinimo įgyvendinimo taisyklės dėl ekologinės gamybos, ženklinimo ir kontrolės (OL L 250, 2008, p. 1).