Language of document :

Cerere de decizie preliminară introdusă de Bundesverwaltungsgericht (Germania) la 6 noiembrie 2019 – Natumi GmbH/Land Nordrhein-Westfalen

(Cauza C-815/19)

Limba de procedură: germana

Instanța de trimitere

Bundesverwaltungsgericht

Părțile din procedura principală

Reclamantă: Natumi GmbH

Pârât: Land Nordrhein-Westfalen

Parte interesată: Reprezentantul intereselor federale pe lângă Bundesverwaltungsgericht

Întrebările preliminare

1.    Articolul 28 coroborat cu punctul 1.3 din anexa IX la Regulamentul (CE) nr. 889/20081 trebuie interpretat în sensul că, în procesarea produselor alimentare ecologice/biologice, poate fi utilizată ca ingredient alga Lithothamnium calcareum?

2.    În cazul unui răspuns afirmativ la prima întrebare:    

Este de asemenea autorizată utilizarea unor alge moarte?

3.    În cazul unui răspuns afirmativ la a doua întrebare:    

În ceea ce privește un produs care conține ca ingredient alga Lithothamnium calcareum (în stare moartă) și care este etichetat cu mențiunea „Bio”, poate fi utilizată descrierea „conține calciu”, „conține o algă marină bogată în calciu” sau „conține calciu de calitate superioară provenit din alga marină Lithothamnium”?

____________

1     Regulamentul Comisiei din 5 septembrie 2008 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 834/2007 al Consiliului privind producția ecologică și etichetarea produselor ecologice în ceea ce privește producția ecologică, etichetarea și controlul (JO 2018, L 250, p. 1).