Language of document :

Tužba podnesena 17. listopada 2019. ( Europska komisija protiv Mađarske

(predmet C-761/19)

Jezik postupka: mađarski

Stranke

Tužitelj: Europska komisija (zastupnici: C. Cattabriga i Zs. Teleki, agenti)

Tuženik: Mađarska

Tužbeni zahtjev

Komisija od Općeg suda zahtijeva da:

utvrdi da Mađarska nije ispunila obveze koje ima na temelju članka 11. stavka 1. točke (a) Direktive 2003/109/EZ1 time što kao članove Veterinarske komore nije prihvatila državljane trećih zemalja s dugotrajnim boravištem što im ab initio onemogućuje da rade kao veterinari u svojstvu zaposlene osobe i da obavljaju navedeno zanimanje u svojstvu samozaposlene osobe.

naloži Mađarskoj snošenje troškova.

Tužbeni razlozi i glavni argumenti

Komisija je zaprimila pritužbu 3. siječnja 2017. godine koja se odnosila na zahtjev propisan Magyar Állatorvosi Kamaráról valamint az állatorvosi szolgáltatói tevékenység végzéséről szóló 2012. évi CXXVII. törvény (Zakon CXXVII. iz 2012. o Mađarskoj veterinarskoj komori i obavljanju djelatnosti pružanja veterinarskih usluga), u skladu s kojim član Veterinarske komore može biti osoba koja, među ostalim, ispunjava uvjet državljanstva države koja je stranka Sporazuma o Europskom gospodarskom prostoru. Podnositelj pritužbe državljanin je treće zemlje koji od 2007. godine ima dozvolu dugotrajnog boravišta u Mađarskoj i koji je 2014. godine diplomirao na Állatorvostudományi Egyetem (Veterinarski fakultet) u Budimpešti. Njegov zahtjev za članstvo u Veterinarskoj komori odbijen je zbog neispunjavanja navedenog zakonskog uvjeta. U Mađarskoj je nužno biti član Veterinarske komore kako bi se moglo obavljati veterinarsko zanimanje, kako u svojstvu zaposlene tako i u svojstvu samozaposlene osobe.

Komisija je 20. srpnja 2018. pokrenula postupak zbog povrede protiv Mađarske u vezi s navedenom odredbom Zakona o Veterinarskoj komori, u okviru kojeg prigovara Mađarskoj da nije ispunila obvezu koja proizlazi iz članka 11. stavka 1. točke (a) Direktive 2003/109/EZ.

U svojem odgovoru mađarska je vlada tvrdila da je obavljanje veterinarskog zanimanja obuhvaćeno iznimkom iz članka 11. stavka 1. točke (a) Direktive 2003/109/EZ, jer ono može uključivati, ne samo povremeno, sudjelovanje u obavljanju javne vlasti.

Smatrajući da tvrdnje mađarske vlade navedene u njezinu odgovoru nisu uvjerljive, Komisija je 25. siječnja 2019. donijela obrazloženo mišljenje u kojem je zadržala svoje stajalište.

Mađarska vlada je 29. ožujka 2019. uputila Komisiji svoj odgovor na obrazloženo mišljenje u kojem je zadržala svoje stajalište.

Komisija je zaključila da obavljanje veterinarske djelatnosti u svojstvu zaposlene ili samozaposlene osobe u Mađarskoj nije obuhvaćeno iznimkom iz članka 11. stavka 1. točke (a) Direktive 2003/109/EZ. Prema njezinu mišljenju, veterinarske djelatnosti kojima Mađarska pripisuje svojstvo javne vlasti ne podrazumijevaju izravno i posebno sudjelovanje u obavljanju te vlasti i nisu nužno i neodvojivo svojstvene navedenom zanimanju, s obzirom na to da su ili isključivo pripremne i dopunske prirode ili su djelatnosti koje se obavljaju na temelju posebnog sporazuma ili pod nadzorom javne vlasti.

S obzirom na prethodna razmatranja, Komisija je 25. srpnja 2019. odlučila pokrenuti postupak pred Općim sudom kako bi se utvrdilo da Mađarska nije ispunila svoje obveze koje proizlaze iz Direktive 2003/109/EZ.

____________

1 Direktiva Vijeća 2003/109/EZ od 25. studenoga 2003. o statusu državljana trećih zemalja s dugotrajnim boravištem (SL 2004., L 16, str. 44.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 19., svezak 6., str. 41.)