Language of document :

Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Verwaltungsgericht Darmstadt (Saksamaa) 11. detsembril 2019 – EP versus Kreis Groß-Gerau

(kohtuasi C-905/19)

Kohtumenetluse keel: saksa

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Verwaltungsgericht Darmstadt

Põhikohtuasja pooled

Kaebaja: EP

Vastustaja: Kreis Groß-Gerau

Eelotsuse küsimused

Kas Tuneesiaga sõlmitud Euroopa-Vahemere piirkonna lepingu1 artiklis 64 sätestatud diskrimineerimiskeelust võib tuleneda keeld lühendada elamisloa andmise seisukohast oluliste tingimuste äralangemise tõttu tagantjärele elamisloa kehtivusaega, kui

Tuneesia kodanik ajal, mil elamisloa kehtivusaja tagantjärele lühendamisest teada anti, töötas,

tähtaja lühendamise otsus ei põhine riigi põhjendatud huvide nagu avaliku korra, avaliku julgeoleku ja rahvatervise kaitsmise kaalutlustel ja

Tuneesia kodanikul ei olnud elamisloast sõltumatut luba töötamiseks (tööluba), vaid elamisloa kehtivuse ajal oli tal seadusest tulenev õigus töötada?

Kas õiguslik seisund, mis tuleneb välismaalasele Tuneesiaga sõlmitud Euroopa-Vahemere piirkonna lepingu artiklis 64 sätestatud diskrimineerimiskeelust, eeldab lisaks elamisloa olemasolule ka asutuse antud eraldi tööloa olemasolu?

Milline kuupäev tuleb elamisloa ja tööloaga seotud õigusliku seisundi hindamisel aluseks võtta? Kas määrav on selle otsuse kuupäev, millega asutus jättis välismaalase riigis elamise õigusest ilma, või kohtuotsuse kuupäev?

____________

1 17. juulil 1995 allkirjastatud Euroopa – Vahemere piirkonna leping, millega luuakse assotsiatsioon ühelt poolt Euroopa Ühenduse ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Tuneesia Vabariigi vahel (EÜT 1998, L 97, lk 2; ELT eriväljaanne L 278, 21.10.2005, lk 9).