Language of document :

Zahtjev za prethodnu odluku koji je 11. prosinca 2019. uputio Verwaltungsgericht Darmstadt (Njemačka) – EP protiv Kreis Groß-Gerau

(predmet C-905/19)

Jezik postupka: njemački

Sud koji je uputio zahtjev

Verwaltungsgericht Darmstadt

Stranke glavnog postupka

Tužitelj: EP

Tuženik: Kreis Groß-Gerau

Prethodna pitanja

Može li se iz zabrane diskriminacije u skladu s člankom 64. Euro-mediteranskog sporazuma s Tunisom1 izvesti zabrana skraćivanja roka važenja dozvole privremenog boravka zbog naknadnog prestanka uvjeta za izdavanje te dozvole boravka

ako je tuniski državljanin u trenutku objave naknadnog skraćivanja roka važenja dozvole privremenog boravka bio zaposlen,

odluka o skraćivanju roka važenja ne temelji se na razlozima koji služe u svrhu zaštite opravdanog državnog interesa, poput javnog poretka, javne sigurnosti i javnog zdravlja, i

tuniski državljanin nije imao nikakvu dozvolu za rad (radna dozvola) neovisnu o dozvoli privremenog boravka, nego je na temelju zakona tijekom vremenskog važenja dozvole privremenog boravka imao pravo na zapošljavanje?

Zahtijeva li pravni status stranca u skladu sa zabranom diskriminacije prema članku 64. Euro-mediteranskog sporazuma s Tunisom osim dozvole privremenog boravka i izdavanje odobrenja javnopravnog tijela kojim se dopušta zapošljavanje?

Koji je trenutak bitan za ocjenu pravnog statusa s obzirom na pravo koje se primjenjuje na dozvolu boravka i radnu dozvolu? Je li mjerodavan trenutak donošenja odluke javnopravnog tijela kojom se oduzima pravo boravka ili trenutak donošenja sudske odluke?

____________

1     Euro-mediteranski sporazum od 17. srpnja 1995. o pridruživanju između Europskih zajednica i njihovih država članica, s jedne strane, i Republike Tunis, s druge strane (SL 1998., L 97, str. 1.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 11., svezak 12., str. 16.)