Language of document :

A Verwaltungsgericht Darmstadt (Németország) által 2019. december 11- én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – EP kontra Kreis Groß-Gerau

(C-905/19. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: német

A kérdést előterjesztő bíróság

Verwaltungsgericht Darmstadt

Az alapeljárás felei

Felperes: EP

Alperes: Kreis Groß-Gerau

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

Levezethető-e a Tunéziával kötött euro-mediterrán megállapodás1 64. cikke értelmében vett hátrányos megkülönböztetés tilalmából a tartózkodási engedély kiadásához szükséges feltételek utólagos megszűnése esetén a tartózkodási engedély érvényességi ideje csökkentésének tilalma, amennyiben

a tunéziai állampolgárt a tartózkodási engedély érvényességi idejének utólagos csökkentésére vonatkozó közlés időpontjában foglalkoztatják,

az érvényességi idő csökkentéséről szóló határozat nem olyan indokokon alapul, amelyek az állam valamely jogos érdekének, így például a közrendnek, a közbiztonságnak és közegészségügynek a védelmét szolgálják, és

a tunéziai állampolgár nem rendelkezett a tartózkodási engedélytől független munkavállalási engedéllyel, hanem a tartózkodási engedély időbeli hatálya alatt a törvény erejénél fogva volt jogosult munkavállalásra?

Feltételezi-e a külföldi személy jogállása a hátrányos megkülönböztetésnek a Tunéziával kötött euro-mediterrán megállapodás 64. cikke szerinti tilalma alapján azt, hogy a tartózkodási engedélyen túl további hatósági engedély szükséges ahhoz, hogy munkát vállalhasson?

Mely időponttól függ a tartózkodási és munkavállalási engedély szerinti jogállás megítélése? A tartózkodási jog megvonásáról rendelkező hatósági határozat kibocsátásának időpontja irányadó vagy a bírósági határozat időpontja?

____________

1 Az egyrészről az Európai Közösségek és azok tagállamai és másrészről a Tunéziai Köztársaság közötti társulást létrehozó, 1995. július 17-i euro-mediterrán megállapodás (HL 1998. L 97., 1. o.; magyar nyelvű különkiadás 11. fejezet, 28. cikk, 187. o.)