Language of document :

Cerere de decizie preliminară introdusă de Verwaltungsgericht Darmstadt (Germania) la 11 decembrie 2019 – EP/Kreis Groß-Gerau

(Cauza C-905/19)

Limba de procedură: germana

Instanța de trimitere

Verwaltungsgericht Darmstadt

Părțile din procedura principală

Reclamant: EP

Pârât: Kreis Groß-Gerau

Întrebările preliminare

Principiul nediscriminării prevăzut la articolul 64 din Acordul euro-mediteranean cu Tunisia1 poate avea ca efect interzicerea reducerii duratei de valabilitate a unui permis de ședere, ca urmare a eliminării ulterioare a condițiilor de acordare a acestui permis de ședere, în cazul în care:

la data comunicării reducerii duratei de valabilitate a permisului de ședere, resortisantul tunisian era încadrat în muncă;

decizia de reducere nu se întemeiază pe motive privind protecția unui interes legitim al statului, precum ordinea, siguranța și sănătatea publică și

resortisantul tunisian nu dispunea de o autorizație independentă de permisul de ședere pentru exercitarea activității (permis de muncă), ci avea dreptul, prin lege, să exercite o activitate pe perioada valabilității permisului de ședere?

Statutul legal al unui străin ca urmare a interzicerii discriminării prevăzute la articolul 64 din Acordul euro-mediteranean cu Tunisia implică, pe lângă permisul de ședere, acordarea unei autorizații administrative pentru exercitarea unei activități?

Care este data relevantă pentru aprecierea statutului legal din punctul de vedere al dreptului de ședere și de muncă? Este determinantă data adoptării deciziei administrative prin care este retras dreptul de ședere sau cea a hotărârii judecătorești?

____________

1 Acord euro-mediteranean de instituire a unei asocieri între Comunitățile Europene și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Republica Tunisiană, pe de altă parte (JO 1998, L 97, p. 1, Ediţie specială, 11/vol. 70, p. 133).