Language of document :

Жалба, подадена на 1 август 2019 г. от L’Oréal срещу решението на Общия съд (първи състав), постановено на 19 юни 2019 г. по дело T-181/16 RENV — L’Oréal/EUIPO — Guinot

(Дело C-588/19 P)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: L’Oréal (представители: T. De Haan, P. Péters, avocats)

Други страни в производството: Служба на Европейския съюз за интелектуална собственост, Guinot

С определение от 7 октомври 2019 г. Съдът (състав по допускането на обжалване) не допусна обжалване по делото.

____________