Language of document :

Hogere voorziening ingesteld op 1 augustus 2019 door L'Oréal tegen het arrest van het Gerecht (Eerste kamer) van 19 juni 2019 in zaak T-181/16 RENV, L'Oréal/EUIPO - Guinot

(Zaak C-588/19 P)

Procestaal: Frans

Partijen

Rekwirante: L'Oréal (vertegenwoordigers: T. de Haan, P. Péters, avocats)

Andere partij in de procedure: Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie, Guinot

Bij beschikking van 7 oktober 2019 heeft het Hof van Justitie (Kamer voor de toelating van hogere voorzieningen) de hogere voorziening niet toelaatbaar verklaard.

____________