Language of document :

Pritožba, ki jo je družba L'Oréal vložila 1. avgusta 2019 zoper sodbo Splošnega sodišča (prvi senat) z dne 19. junija 2019 v zadevi T-181/16 RENV, L'Oréal/EUIPO - Guinot

(Zadeva C-588/19 P)

Jezik postopka: francoščina

Stranke

Pritožnik: L'Oréal (zastopnika: T. de Haan, P. Péters, avocats)

Drugi stranki v postopku: Urad Evropske unije za intelektualno lastnino, Guinot

Sodišče (senat za dopustitev pritožb) je s sklepom z dne 7. oktobra 2019 odločilo, da se pritožba ne dopusti.

____________