Language of document :

Жалба, подадена на 4 септември 2019 г. от Agencja Wydawnicza Technopol sp. z o. o. срещу решението на Общия съд (осми състав), постановено на 26 юни 2019 г. по дело T-117/18 — Agencja Wydawnicza Technopol/EUIPO

(Дело C-664/19 P)

Език на производството: полски

Страни

Жалбоподател: Agencja Wydawnicza Technopol sp. z o. o. (представител: C. Rogula, adwokat)

Друга страна в производството: Служба на Европейския съюз за интелектуална собственост

С определение от 5 декември 2019 г. Съдът (състав по допускането на обжалване) не допусна обжалване по делото.

____________