Language of document :

Kasační opravný prostředek podaný dne 4. září 2019 Agencjií Wydawniczą Technopol sp. z o. o. proti rozsudku Tribunálu (osmého senátu) ze dne 26. června 2019 ve věci T-117/18, Agencja Wydawnicza Technopol v. EUIPO

(Věc C-664/19 P)

Jednací jazyk: polština

Účastníci řízení

Účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek (navrhovatelka): Agencja Wydawnicza Technopol sp. z o. o. (zástupce: C. Rogula, advokát)

Další účastník řízení: Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO)

Soudní dvůr (senát rozhodující o přijatelnosti kasačních opravných prostředků) usnesením ze dne 5. prosince 2019 rozhodl, že kasační opravný prostředek je nepřijatelný.

____________