Language of document :

Appel iværksat den 4. september 2019 af Agencja Wydawnicza Technopol sp. z o. o. til prøvelse af dom afsagt af Retten (Ottende Afdeling) den 26. juni 2019 i sag T-117/18 – Agencja Wydawnicza Technopol mod EUIPO

(Sag C-664/19 P)

Processprog: polsk

Parter

Appellant: Agencja Wydawnicza Technopol sp. z o. o. (ved adwokat C. Rogula)

Den anden part i appelsagen: Den Europæiske Unions Kontor for Intellektuel Ejendomsret

Ved kendelse af 5. december har Domstolen (Afdelingen for bevilling af appel) besluttet, at appellen ikke admitteres.

____________