Language of document :

Agencja Wydawnicza Technopol sp. z o.o. 4. detsembril 2019 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (kaheksas koda) 26. juuni 2019. aasta otsuse peale kohtuasjas T-117/18: Agencja Wydawnicza Technopol versus EUIPO

(kohtuasi C-664/19 P)

Kohtumenetluse keel: poola

Pooled

Apellant: Agencja Wydawnicza Technopol sp. z o.o. (esindaja: advokaat C. Rogula)

Teine menetlusosaline: Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Amet (EUIPO)

Euroopa Kohus (apellatsioonkaebuste menetlusse võtmise üle otsustav koda) otsustas 5. detsembri 2019. aasta määrusega jätta apellatsioonkaebuse menetlusse võtmata.

____________