Language of document :

Valitus, jonka Agencja Wydawnicza Technopol sp. z o.o. on tehnyt 4.9.2019 unionin yleisen tuomioistuimen (kahdeksas jaosto) yhdistetyissä asioissa T-117/18–T-121/18, Agencja Wydawnicza Technopol v. EUIPO, 26.6.2019 antamasta tuomiosta

(asia C-664/19 P)

Oikeudenkäyntikieli: puola

Asianosaiset

Valittaja: Agencja Wydawnicza Technopol sp. z o.o. (edustaja: C. Rogula, adwokat)

Muu osapuoli: Euroopan unionin teollisoikeuksien virasto (EUIPO)

Unionin tuomioistuin (valituslupajaosto) on 5.12.2019 antamallaan määräyksellä jättänyt valitusluvan myöntämättä ja määrännyt valittajan vastaamaan omista oikeudenkäyntikuluistaan.

____________