Language of document :

Žalba koju je 4. rujna 2019. podnijela Agencja Wydawniczą Technopol sp. z o. o. protiv presude Općeg suda (osmo vijeće) od 26. lipnja 2019. u predmetu T-117/18, Agencja Wydawnicza Technopol protiv EUIPO-a

(predmet C-664/19 P)

Jezik postupka: poljski

Stranke

Žalitelj: Agencja Wydawnicza Technopol sp. z o. o. (zastupnik: C. Rogula, odvjetnik)

Druga stranka u postupku: Ured Europske unije za intelektualno vlasništvo

Sud (vijeće za dopuštanje žalbi) je rješenjem od 5. prosinca 2019. odlučio da je žalba nedopuštena.

____________