Language of document :

Appell ippreżentat fl-4 ta’ Settembru 2019 mill-Agencja Wydawnicza Technopol sp. z o. o. mis-sentenza mogħtija mill-Qorti Ġenerali (It-Tmien Awla) fis-26 ta’ Ġunju 2019 fil-Kawża T-117/18 – Agencja Wydawnicza Technopol vs EUIPO

(Kawża C-664/19 P)

Lingwa tal-kawża: il-Pollakk

Partijiet

Appellanti: Agencja Wydawnicza Technopol sp. z o. o. (rappreżentant: C. Rogula, adwokat)

Parti oħra fil-proċedura: L-Uffiċċju tal-Proprjetà Intellettwali tal-Unjoni Ewropea

Permezz ta’ digriet tal-5 ta’ Diċembru 2019 il-Qorti tal-Ġustizzja (Awla tal-Ammissjoni tal-Appelli) iddeċidiet li l-appell ma huwiex ammess.

____________