Language of document :

Hogere voorziening ingesteld op 4 september 2019 door Agencja Wydawnicza Technopol sp. z o. o. tegen het arrest van het Gerecht (Achtste kamer) van 26 juni 2019 in zaak T-117/18, Agencja Wydawnicza Technopol/EUIPO

(Zaak C-664/19 P)

Procestaal: Pools

Partijen

Rekwirante: Agencja Wydawnicza Technopol sp. z o. o. (vertegenwoordiger: C. Rogula, adwokat)

Andere partij in de procedure: Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie

Bij beschikking van 5 december 2019 heeft het Hof (Kamer voor toelatingen van hogere voorzieningen) beslist dat de hogere voorziening niet wordt toegelaten.

____________