Language of document :

Odwołanie wniesione w dniu 4 września 2019 r. przez Agencję Wydawniczą Technopol sp. z o. o. od wyroku Sądu (Ósma izba) z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie T-117/18, Agencja Wydawnicza Technopol / EUIPO

(Sprawa C-664/19 P)

Język postępowania: polski

Strony

Strona skarżąca: Agencja Wydawnicza Technopol sp. z o. o. (Przedstawiciel: C. Rogula, adwokat)

Druga strona postępowania: Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej

Postanowieniem z dnia 5 grudnia 2019 r. Trybunał (izba ds. przyjmowania odwołań do rozpoznania) postanowił, że odwołanie nie zostaje przyjęte do rozpoznania

____________