Language of document :

Odvolanie podané 4. septembra 2019: Agencja Wydawnicza Technopol sp. z o. o. proti rozsudku Všeobecného súdu (ôsma komora) z 26. júna 2019 vo veci T-117/18, Agencja Wydawnicza Technopol/EUIPO

(vec C-664/19 P)

Jazyk konania: poľština

Účastníci konania

Odvolateľka: Agencja Wydawnicza Technopol sp. z o. o. (v zastúpení: C. Rogula, advokát

Ďalší účastník konania: Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo

Súdny dvor (komora rozhodujúca o prípustnosti odvolaní) uznesením z 5. decembra 2019 rozhodla, že odvolanie je neprípustné.

____________