Language of document :

Överklagande ingett den 4 september 2019 av Agencja Wydawnicza Technopol sp. z o. o. av den dom som tribunalen (åttonde avdelningen) meddelade den 26 juni i mål T-117/18, Agencja Wydawnicza Technopol mot EUIPO

(Mål C-664/19 P)

Rättegångsspråk: polska

Parter

Klagande: Agencja Wydawnicza Technopol sp. z o. o. (ombud: C. Rogula, adwokat)

Övrig part i målet: Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (EUIPO)

Domstolen (prövningstillståndsavdelningen) har den 5 december 2019 beslutat att inte meddela prövningstillstånd.

____________