Language of document :

Kasační opravný prostředek podaný dne 1. srpna 2019 společností L'Oréal proti rozsudku Tribunálu (prvního senátu) vydanému dne 19. června 2019 ve věci T-183/16 RENV, L'Oréal v. EUIPO - Guinot

(Věc C-590/19 P)

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek: L'Oréal (zástupci: T. de Haan, P. Péters, advokáti)

Další účastníci řízení: Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví, Guinot

Usnesením ze dne 7. října 2019 Soudní dvůr (senát rozhodující o přijatelnosti kasačních opravných prostředků) rozhodl, že kasační opravný prostředek je nepřijatelný.

____________