Language of document :

Appel iværksat den 1. august 2019 af LʼOréal til prøvelse af dom afsagt af Retten (Første Afdeling) den 19. juni 2019 i sag T-183/16 RENV – LʼOréal mod EUIPO – Guinot

(Sag C-590/19 P)

Processprog: frransk

Parter

Appellant: LʼOréal (ved avocats T. de Haan og P. Péters)

De andre parter i appelsagen: Den Europæiske Unions Kontor for Intellektuel Ejendomsret og Guinot

Domstolen (Afdelingen for bevilling af appel) har ved kendelse af 7. oktober 2019 besluttet, at appellen ikke admitteres.

____________