Language of document :

Apelācijas sūdzība, ko 2019. gada 1. augustā L'Oréal iesniedza par Vispārējās tiesas (pirmā palāta) 2019. gada 19. jūnija spriedumu lietā T183/16 RENV L'Oréal/EUIPO – Guinot

(Lieta C590/19 P)

Tiesvedības valoda – franču

Lietas dalībnieki

Apelācijas sūdzības iesniedzēja: L'Oréal (pārstāvji: T. de Haan un P. Péters, advokāti)

Pārējie lietas dalībnieki: Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma birojs, Guinot

Ar 2019. gada 7. oktobra rīkojumu Tiesa (apelācijas sūdzību pieļaujamības vērtējuma palāta) atzina apelācijas sūdzību par nepieļaujamu.

____________