Language of document :

Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Helsingin hallinto-oikeus (Finland) op 17 december 2019 – A/ Patentti- ja rekisterihallituksen tilintarkastuslautakunta

(Zaak C-950/19)

Procestaal: Fins

Verwijzende rechter

Helsingin hallinto-oikeus

Partijen in het hoofdgeding

Verzoekende partij: A

Verwerende partij: Patentti- ja rekisterihallituksen tilintarkastuslautakunta

Prejudiciële vragen

1) Dient artikel 22 bis, lid 1, van richtlijn 2006/43/EG1 (ingevoegd bij richtlijn 2014/56/EU)2 aldus te worden uitgelegd dat de voornaamste vennoot een functie aanvaardt in de zin van lid 1 op het moment van het sluiten van de arbeidsovereenkomst?

2) Ingeval de eerste vraag ontkennend wordt beantwoord, dient artikel 22 bis, lid 1, aldus te worden uitgelegd dat de voornaamste vennoot een functie aanvaardt in de zin van lid 1 bij de aanvang van de werkzaamheden in de betrokken functie?

____________

1 Richtlijn 2006/43/EG van het Europees Parlement en de Raad van 17 mei 2006 betreffende de wettelijke controles van jaarrekeningen en geconsolideerde jaarrekeningen (PB 2006, L 157, blz. 87)

2 PB L 2014, L 158, blz. 196