Language of document :

Cerere de decizie preliminară introdusă de Helsingin hallinto-oikeus (Finlanda) la 17 decembrie 2019 – A

(Cauza C-950/19)

Limba de procedură: finlandeza

Instanța de trimitere

Helsingin hallinto-oikeus

Părțile din procedura principală

Reclamant: A

Pârât: Patentti- ja rekisterihallituksen tilintarkastuslautakunta

Întrebările preliminare

1. Articolul 22a alineatul (1) (introdus prin Directiva 2014/56/UE1 ) din Directiva 2006/43/CE2 trebuie interpretat în sensul că un partener-cheie de audit preia o funcție în modul prevăzut la această dispoziție odată cu încheierea contractului de muncă?

2. În cazul unui răspuns negativ la prima întrebare, articolul 22a alineatul (1) trebuie interpretat în sensul că un partener-cheie de audit preia o funcție în modul prevăzut la această dispoziție odată cu începerea activității în cadrul funcției respective?

____________

1 JO 2014, L 158, p. 196.

2 Directiva 2006/43/CE a Parlamentului European a Consiliului din 17 mai 2006 privind auditul legal al conturilor anuale și al conturilor consolidate, de modificare a Directivelor 78/660/CEE și 83/349/CEE ale Consiliului și de abrogare a Directivei 84/253/CEE a Consiliului (JO 2006, L 157, p. 87, Ediție specială, 17/vol. 2, p. 122).