Language of document :

Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Thüringer Finanzgericht (Saksamaa) 12. novembril 2019 – Beeren-, Wild-, Feinfrucht GmbH versus Hauptzollamt Erfurt

(kohtuasi C-825/19)

Kohtumenetluse keel: saksa

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Thüringer Finanzgericht

Põhikohtuasja pooled

Kaebuse esitaja: Beeren-, Wild-, Feinfrucht GmbH

Vastustaja: Hauptzollamt Erfurt

Eelotsuse küsimused

1.    Kas Euroopa Parlamendi ja nõukogu 9. oktoobri 2013. aasta määruse (EL) nr 952/2013, millega kehtestatakse liidu tolliseadustik,1 artikli 211 lõiget 2 tuleb tõlgendada nii, et seda kohaldatakse ainult sellisele taotlusele, mille puhul algaks tagasiulatuva mõjuga loa kehtivusaeg 1. maist 2016?

2.    Kas siis, kui vastus esimesele küsimusele on eitav, kohaldatakse liidu tolliseadustiku artiklit 211 tagasiulatuva mõjuga loa taotlusele, mille puhul loa kehtivusaeg on alanud enne 1. maid 2016, ainult siis, kui tagasiulatuva mõjuga luba taotleti enne uue regulatsiooni jõustumist, kuid toll lükkas sellise taotluse esmakordselt tagasi pärast 1. maid 2016?

3.    Kas siis, kui vastus teisele küsimusele on eitav, kohaldatakse liidu tolliseadustiku artiklit 211 tagasiulatuva mõjuga loa taotlusele, mille puhul oleks loa kehtivusaeg alanud enne 1. maid 2016, ka juhul, kui toll lükkas sellise taotluse tagasi juba enne 1. maid 2016 ja ka pärast seda (teistsuguse põhjendusega)?

4.    Kas siis, kui esimesele ja teisele küsimusele vastatakse jaatavalt ning vastus kolmandale küsimusele on eitav, tuleb komisjoni 2. juuli 1993. aasta määruse (EMÜ) nr 2454/93, millega kehtestatakse rakendussätted nõukogu määrusele (EMÜ) nr 2913/92,2 artikli 294 lõiget 2 tõlgendada nii, et

a)    loa võis anda tagasiulatuva mõjuga alates kuupäevast, mil eelmine luba muutus kehtetuks, maksimaalselt üheks aastaks enne taotluse esitamise kuupäeva, nagu on ette nähtud selle artikli lõikes 3, ja

b)    kas selle artikli lõike 3 kohaselt peab majanduslik vajadus olema tõendatud ning pettus või hooletus välistatud, ka siis, kui tegemist on lõikes 2 sätestatud jätkuloaga?

____________

1 ELT 2013, L 269, lk 1.

2 EÜT 1993, L 253, lk 1; ELT eriväljaanne 02/006.