Language of document :

Beroep ingesteld op 17 januari 2020 – Europese Commissie/Raad van de Europese Unie

(Zaak C-24/20)

Procestaal: Engels

Partijen

Verzoekende partij: Europese Commissie (vertegenwoordigers: F. Castillo de la Torre, J. Norris en I. Naglis, gemachtigden)

Verwerende partij: Raad van de Europese Unie

Conclusies

nietigverklaring van artikel 3 van besluit (EU) 2019/17541 van de Raad van 7 oktober 2019 inzake de toetreding van de Europese Unie tot de Akte van Genève bij de Overeenkomst van Lissabon betreffende oorsprongsbenamingen en geografische aanduidingen;

nietigverklaring van artikel 4 van besluit (EU) 2019/1754 voor zover dit verwijst naar de lidstaten, of, subsidiair, volledige nietigverklaring van artikel 4 als de verwijzingen naar de lidstaten niet kan worden losgekoppeld van de rest van het artikel;

handhaving van de gevolgen van de delen van besluit 2019/1754 die nietig zijn verklaard, in het bijzonder elk gebruik van de machtiging verleend krachtens artikel 3, en die voor de datum van het arrest is uitgevoerd door de lidstaten die thans partij zijn bij het Overeenkomst van Lissabon van 1958, tot de inwerkingtreding, binnen een redelijke termijn niet meer dan zes maanden na de datum van uitspraak van het arrest, van een besluit van de Raad van de Europese Unie;

verwijzing van de Raad van de Europese Unie in de kosten.

Middelen en voornaamste argumenten

Eerste middel: schending van artikel 218, lid 6, en artikel 293, lid 1, VWEU, van het beginsel van bevoegdheidstoedeling in artikel 13, lid 2, VEU, van het beginsel van institutioneel evenwicht en van het initiatiefrecht van de Commissie, aangezien het bestreden besluit is vastgesteld zonder een voorstel van de Commissie.

Tweede middel: subsidiair, schending van artikel 2, lid 1, en artikel 207 VWEU en ontoereikende motivatie, aangezien de Raad zijn bevoegdheid heeft overschreden door een algemene, permanente en niet naar behoren gemotiveerde machtiging te verlenen.

____________

1 PB 2019, L 271, blz. 12.