Language of document :

Преюдициално запитване от Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli w Warszawie (Полша), постъпило на 5 юли 2019 г. — P.J./(X) S.A.

(Дело C-513/19)

Език на производството: полски

Запитваща юрисдикция

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli w Warszawie

Страни в главното производство

Ищец: P.J.

Ответник: (X) S.A.

Преюдициални въпроси

С определение от 7 ноември 2019 г. Съдът (девети състав) постанови, че преюдициалното запитване е явно недопустимо.

____________