Language of document :

Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli w Warszawie (Polen) den 5. juli 2019 – P.J. mod (X) S.A.

(Sag C-513/19)

Processprog: polsk

Den forelæggende ret

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli w Warszawie

Parter i hovedsagen

Sagsøger: P.J.

Sagsøgt: (X) S.A.

Ved kendelse af 7. november 2019 har Domstolen (Niende Afdeling) fastslået, at det er åbenbart, at anmodningen om præjudiciel afgørelse må afvises.

____________