Language of document :

Valitus, jonka L'Oréal on tehnyt 1.8.2019 unionin yleisen tuomioistuimen (enimmäinen jaosto) asiassa T-180/16 RENV, L'Oréal v. EUIPO – Guinot, 19.6.2019 antamasta tuomiosta

(asia C-587/19 P)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Valittaja: L'Oréal (edustajat: T. de Haan ja P. Péters, avocats)

Muut osapuolet: Euroopan unionin teollisoikeuksien virasto (EUIPO) ja Guinot

Unionin tuomioistuin (valituslupajaosto) on 7.10.2019 antamallaan määräyksellä jättänyt valitusluvan myöntämättä ja määrännyt valittajan vastaamaan omista oikeudenkäyntikuluistaan.

____________