Language of document :

Appell ippreżentat fl-1 ta’ Awwissu 2019 minn L'Oréal mis-sentenza mogħtija mill-Qorti Ġenerali (L-Ewwel Awla) fid-19 ta’ Ġunju 2019 fil-Kawża T-180/16 – RENV, L'Oréal vs EUIPO - Guinot

(Kawża C-587/19 P)

Lingwa tal-kawża: il-Franċiż

Partijiet

Appellanti: L'Oréal (rappreżentant: T. de Haan, P. Péters, avukat)

Parti oħra fil-proċedura: L-Uffiċċju tal-Proprjetà Intellettwali tal-Unjoni Ewropeapour la propriété intellectuelle, Guinot

Permezz ta’ digriet tas-7 ta’ Ottubru 2019, il-Qorti tal-Ġustizzja (Awla tal-Ammissjoni tal-Appelli) ordnat li l-appell ma huwiex ammess.

____________