Language of document :

Zahtjev za prethodnu odluku koji je 31. prosinca 2019. uputio Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (Litva) – UAB „Manpower Lit” protiv E.S., M.L., M.P., V.V. i R.V.

(predmet C-948/19)

Jezik postupka: litavski

Sud koji je uputio zahtjev

Lietuvos Aukščiausiasis Teismas

Stranke glavnog postupka

Podnositelj revizije: UAB „Manpower Lit”

Druge stranke u postupku: E.S., M.L., M.P., V.V. i R.V.

Prethodna pitanja

Koji je sadržaj pojma „javno poduzeće” iz članka 1. stavka 2. Direktive 2008/1041 ? Treba li agencije Europske unije poput EIGE-a smatrati „javnim poduzećima” u smislu Direktive 2008/104?

Na koje se subjekte (poduzeće za privremeno zapošljavanje, poduzeće korisnik, barem na jedno od njih ili eventualno oboje), u skladu s člankom 1. stavkom 2. Direktive 2008/104, primjenjuje kriterij „obavljanja gospodarske djelatnosti”? Treba li područja djelovanja i zadaće EIGE-a, kako su definirani u člancima 3. i 4. Uredbe (EZ) br. 1922/2006 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. prosinca 2006.2 smatrati gospodarskim djelatnostima u smislu u kojem je taj pojam definiran u članku 1. stavku 2. Direktive 2008/104?

Mogu li se odredbe članka 1. stavaka 2. i 3. Direktive 2008/104 tumačiti na način da iz primjene te direktive mogu isključiti ona javna i privatna poduzeća za privremeno zapošljavanje ili poduzeća korisnike koja nisu uključena u programe na koje se upućuje u članku 1. stavku 3. navedene direktive i ne obavljaju gospodarske djelatnosti navedene u članku 1. stavku 2.?

Primjenjuju li se u potpunosti odredbe članka 5. stavka 1. Direktive 2008/104 koje se odnose na prava radnika zaposlenih kod poduzeća za privremeno zapošljavanje na osnovne uvjete rada i zapošljavanja, osobito u pogledu plaće, na agencije Europske unije koje podliježu posebnim pravilima radnog prava Unije i člancima 335. i 336. UFEU-a?

Krši li propis države članice (članak 75. litavskog Zakona o radu) kojim se prenose odredbe članka 5. stavka 1. Direktive 2008/104 za sva poduzeća koja koriste ustupljene radnike (uključujući institucije Europske unije) načelo administrativne autonomije institucije Europske unije utvrđeno u člancima 335. i 336. UFEU-a i pravila koja uređuju izračun i isplatu plaća iz Pravilnika o osoblju za dužnosnike Europske unije?

Uzimajući u obzir činjenicu da sva radna mjesta (zadaće radnog mjesta) na koja EIGE izravno zapošljava radnike uključuju zadatke koje mogu obavljati isključivo oni radnici koji rade na temelju Pravilnika o osoblju za dužnosnike Europske unije, mogu li se radna mjesta (zadaće radnog mjesta) radnika zaposlenih preko poduzeća za privremeno zapošljavanje smatrati „istim radnim mjestom ili mjestima” u smislu članka 5. stavka 1. Direktive 2008/104?

____________

1 Direktiva 2008/104/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 19. studenoga 2008. o radu preko poduzeća za privremeno zapošljavanje (SL 2008., L 327, str. 9.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 5., svezak 4., str. 280.).

2 SL 2006., L 403, str. 9., SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 1., svezak 13., str. 155.