Language of document :

Valitus, jonka FV on tehnyt 28.11.2019 unionin yleisen tuomioistuimen (kahdeksas jaosto) asiassa T-153/17, FV v. neuvosto, 19.9.2019 antamasta tuomiosta

(asia C-877/19 P)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Valittaja: FV (edustaja: É. Boigelot, avocat )

Muu osapuoli: Euroopan unionin neuvosto

Vaatimukset

Valittaja vaatii, että unionin tuomioistuin

kumoaa 19.9.2019 annetun tuomion (T-153/17)

tämän seurauksena hyväksyy valittajan ensimmäisessä oikeusasteessa esittämät vaatimukset ja näin ollen vuosia 2014 ja 2015 koskevat arviointikertomukset, jotka on hyväksytty lopullisesti 5.12.2016, ja

velvoittaa vastaajan korvaamaan kaikki molemmissa oikeusasteissa aiheutuneet oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Tuomiolla on hylätty vuosia 2014 ja 2015 koskevien arviointikertomusten kumoamisvaatimukset.

Valittaja vetoaa valitusperusteessaan yhtäältä valvonta- ja perusteluvelvollisuuden laiminlyömiseen sekä asiakirja-aineiston huomioon ottamiseen vääristyneellä tavalla ja toisaalta arviointiohjeiden rikkomiseen, perustelu- ja selonottovelvollisuuden laiminlyömiseen sekä ilmeiseen arviointivirheeseen.

Valittajan mukaan unionin yleinen tuomioistuin teki ilmeisen arviointivirheen ja otti tosiseikat huomioon vääristyneellä tavalla, kun se arvioi, että valittajan käytös, joka väitteen mukaan oli epäasianmukaista, oli ainoa syy sille, että hallinto antoi hänelle arvion ”välttävä” ”vastuuntuntoisuuden” osalta, vaikka tämä otsikko määritellään arviointiohjeissa siten, että siinä on kyse ”asianomaisen sitoutumisesta työhönsä, hänen valmiudestaan toteuttaa tehtävänsä aktiivisessa ja rakentavassa hengessä”.

Valittajan mukaan unionin yleinen tuomioistuin ei myöskään tarkastanut oikein valittajan tehtävien vähenemistä. Virkamiehen tehtävien osittaista poisottamista – varsinkaan ilman hänen suostumustaan – ei voida oikeuttaa sairaudella ja sairaudesta johtuvalla puolittaisella työajalla.

Valittaja riitauttaa lisäksi unionin yleisen tuomioistuimen arviot, jotka koskevat toimiston ja viran vaihtamista sekä hänen käytöstään arviointijakson 2014 aikana, ja väittää, että asiakirja-aineisto on otettu huomioon vääristyneellä tavalla.

Tuomiossa ei otettu huomioon huolenpitovelvollisuuden laiminlyömistä varsinkin, kun kyse on virkamiehestä, jonka mielenterveys on järkkynyt, eikä sovellettu henkilöstösääntöjen 59 artiklan 1 kohdan 3 alakohtaa.

____________