Language of document :

A Törvényszék (nyolcadik tanács) T-153/17. sz., FV kontra Tanács ügyben 2019. szeptember 19-én hozott ítélete ellen FV által 2019. november 28-án benyújtott fellebbezés

(C-877/19. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Fellebbező: FV (képviselő: É. Boigelot ügyvéd)

A másik fél az eljárásban: az Európai Unió Tanácsa

A fellebbező kérelmei

A Bíróság helyezze hatályon a 2019. szeptember 19-i ítéletet (T-153/17 RENV);

következésképpen adjon helyt a fellebbező elsőfokú eljárásban előadott kérelmeinek és ebből következően semmisítse meg a fellebbező 2014. és 2015. évi értékelő jelentéseit, melyeket 2016. december 5-án fogadtak el véglegesen;

az alperest kötelezze mindkét eljárás összes költségének viselésére.

A megtámadott ítéletben elutasították a fellebbezőnek a 2014. és 2015. évi értékelő jelentése megsemmisítése iránti kérelmét.

A fellebbező jogalapként egyrészt a felülvizsgálati kötelezettség és az indokolási kötelezettség megsértésére, valamint az ügy iratainak elferdítésére hivatkozik, másrészt arra, hogy megsértették az értékelési útmutatót, az indokolási kötelezettséget és a gondoskodási kötelezettséget, valamint nyilvánvaló értékelési hibát követtek el.

A fellebbező szerint a Törvényszék nyilvánvaló értékelési hibát követett el és elferdítette a tényeket amikor megállapította, hogy a fellebbező állítólagosan helytelen magatartása volt az egyedüli oka annak, hogy az adminisztráció „elégséges” értékelést adott „felelősségtudat” címén, noha e rovatot az értékelési útmutató úgy határozza meg, mint „az érintettnek a munkájához való hozzáállása, feladatainak aktív és konstruktív szellemben való végrehajtására való fogékonysága”.

Továbbá a Törvényszék nem vizsgálta felül megfelelően a fellebbező feladatainak csökkentését. Valamely betegség és az orvosi okból igénybe vett félmunkaidő nem igazolhatja a tisztviselő feladatai egy részének elvonását, főként annak beleegyezése nélkül.

Egyébiránt a fellebbező vitatja a Törvényszéknek az iroda- és beosztásváltásra, valamint a fellebbezőnek a 2014. évi értékelési időszak során tanúsított magatartására vonatkozó értékelését és azzal érvel, hogy ez az iratok elferdítésének minősül.

Végül a meghozott ítélet elmulasztotta felróni a gondoskodás hiányát, különösen olyan tisztviselő esetében, akinek a pszichés egészsége érintett, és alkalmazni a tisztviselők személyzeti szabályzata 59. cikke (1) bekezdésének harmadik albekezdését.

____________