Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Landesgericht Salzburg (Rakousko) dne 31. října 2019 – CT v. VINI GmbH

(Věc C-805/19)

Jednací jazyk: němčina

Předkládající soud

Landesgericht Salzburg

Účastnice původního řízení

Žalobkyně: CT

Žalovaná: VINI GmbH

Předběžná otázka

Je třeba článek 31 Listiny základních práv Evropské unie a čl. 7 odst. 2 směrnice 2003/88/ES1 o některých aspektech úpravy pracovní doby vykládat v tom smyslu, že vnitrostátní právní předpis obsažený v § 10 odst. 2 Urlaubsgesetz (zákon o dovolené; ZoD), podle něhož nepřísluší náhrada za dovolenou za aktuální (poslední) pracovní rok, pokud zaměstnanec předčasně ukončí pracovní poměr, se neuplatní?

____________

1     Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/88/ES ze dne 4. listopadu 2003 o některých aspektech úpravy pracovní doby (Úř. věst. 2003, L 299, s. 9).