Language of document :

Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Landesgericht Salzburg (Austria) 31. oktoobril 2019 – CT versus VINI GmbH

(kohtuasi C-805/19)

Kohtumenetluse keel: saksa

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Landesgericht Salzburg

Põhikohtuasja pooled

Hageja: CT

Kostja: VINI GmbH

Eelotsuse küsimus

Kas Euroopa Liidu põhiõiguste harta artiklit 31 ning direktiivi 2003/88/EÜ tööaja korralduse teatavate aspektide kohta1 artikli 7 lõiget 2 tuleb tõlgendada nii, et selline riigisisene õigusnorm nagu Austria puhkuseseaduse (Urlaubsgesetz, edaspidi „UrlG“) § 10 lõige 2, mille kohaselt ei maksta puhkusehüvitist jooksva (viimase) tööaasta eest, kui töötaja ütleb töölepingu ette teatamata erakorraliselt üles, ei ole kohaldatav?

____________

1 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 4. novembri 2003. aasta direktiiv 2003/88/EÜ tööaja korralduse teatavate aspektide kohta (ELT 2003, L 299, lk 9; ELT eriväljaanne 05/04, lk 381).