Language of document :

Zahtjev za prethodnu odluku koji je 31. listopada 2019. uputio Landesgericht Salzburg (Austrija) - CT protiv VINI GmbH

(predmet C-805/19)

Jezik postupka: njemački

Sud koji je uputio zahtjev

Landesgericht Salzburg

Stranke glavnog postupka

Tužitelj: CT

Tuženik: VINI GmbH

Prethodno pitanje

Treba li članak 31. Povelje Europske unije o temeljnim pravima (2010/C 83/02) i članak 7. stavak 2. Direktive 2003/88/EZ o radnom vremenu1 (DRV) tumačiti na način da se ne primjenjuje nacionalna odredba članka 10. stavka 2. Urlaubsgesetza (Zakona o godišnjem odmoru) (UrlG) prema kojoj ne postoji pravo na novčanu naknadu za neiskorišteni godišnji odmor za tekuću (posljednju) godinu rada ako radnik izvanredno otkaže ugovor o radu?

____________

1     Direktiva 2003/88/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 4. studenoga 2003. o određenim vidovima organizacije radnog vremena (SL 2003., L 299, str. 9.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 5., svezak 2., str. 31.)