Language of document :

A Landesgericht Salzburg (Ausztria) által 2019. október 31-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – CT kontra VINI GmbH

(C-805/19. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: német

A kérdést előterjesztő bíróság

Landesgericht Salzburg

Az alapeljárás felei

Felperes: CT

Alperes: VINI GmbH

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

Úgy kell-e értelmezni az Európai Unió Alapjogi Chartájának 31. cikkét és a munkaidőről szóló 2003/88/EK irányelv1 7. cikkének (2) bekezdését, hogy nem alkalmazandó az Urlaubsgesetz (a szabadságról szóló törvény, a továbbiakban: UrlG) 10. §-ának (2) bekezdésében szereplő azon nemzeti rendelkezés, miszerint a munkavállaló nem jogosult a munkaviszony adott (utolsó) évére járó ki nem vett fizetett éves szabadság pénzbeli megváltására, ha munkaviszonyát idő előtt megszünteti?

____________

1     A munkaidő-szervezés egyes szempontjairól szóló, 2003. november 4-i 2003/88/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL 2003. L 299., 9. o.; magyar nyelvű különkiadás: 5. fejezet 4. kötet 381. o.).