Language of document :

Cerere de decizie preliminară introdusă de Landesgericht Salzburg (Austria) la 31 octombrie 2019 – CT/VINI GmbH

(Cauza C-805/19)

Limba de procedură: germana

Instanța de trimitere

Landesgericht Salzburg

Părțile din procedura principală

Reclamant: CT

Pârâtă: VINI GmbH

Întrebările preliminare

Articolul 31 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene și articolul 7 alineatul (2) din Directiva 2003/88/CE1 privind timpul de lucru trebuie interpretate în sensul că nu este aplicabilă dispoziția națională prevăzută la articolul 10 alineatul (2) din Urlaubsgesetz (Legea privind concediul), potrivit căreia nu se datorează o indemnizație financiară pentru concediul neefectuat în anul de muncă în curs (ultimul an), dacă lucrătorul demisionează anticipat?

____________

1     Directiva 2003/88/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 4 noiembrie 2003 privind anumite aspecte ale organizării timpului de lucru (JO 2003, L 299, p. 9, Ediție specială, 05/vol. 7, p. 3).