Language of document :

Žalba koju je 28. studenoga 2019. podnio FV protiv presude Općeg suda (osmo vijeće) od 19. rujna 2019. u predmetu T-27/18 RENV, FV protiv Vijeća

(predmet C-875/19 P)

Jezik postupka: francuski

Stranke

Žalitelj: FV (zastupnik: É. Boigelot, odvjetnik)

Druga stranka u postupku: Vijeće Europske unije

Žalbeni zahtjev

ukinuti presudu od 19. rujna 2019. (T-27/18 RENV) i posljedično prihvatiti žaliteljev zahtjev iz prvostupanjskog postupka te, prema tome, poništiti izvješće o žaliteljevoj ocjeni za 2013. godinu;

naložiti Vijeću snošenje svih troškova dvaju postupaka.

Žalbeni razlozi i glavni argumenti

Pobijanom presudom odbijen je zahtjev za poništenje izvješća o ocjeni za 2013. godinu. Žalitelj se u okviru žalbenog razloga poziva, s jedne strane, na to da je Opći sud povrijedio dužnost nadzora i obvezu obrazlaganja, kao i da je iskrivio spis te, s druge strane, na povredu uputa za ocjenjivanje, obveze obrazlaganja i dužnosti brižnog postupanja, kao i na očitu pogrešku u ocjeni.

Prema žaliteljevu mišljenju, time što je zahtijevao postojanje i dostavu liječničkih potvrda i time što je posljedično smatrao da izostanci nisu bili opravdani te da mogu opravdano činiti element koji treba uzeti u obzir prilikom ocjenjivanja, Opći sud je povrijedio upute za ocjenjivanje. Osim toga, odluka o tome da se nužno ili čak automatski uzmu u obzir izostanci i/ili kašnjenja kako bi se negativno ocijenilo žalitelja nezakonita je. Naposljetku, Vijeće nikada nije dovodilo u pitanje zdravstvene razloge izostanaka i/ili kašnjenja niti je kritiziralo opravdanje izostanaka donošenjem upravnih mjera te je odobrilo ex post zahtjeve za opravdanje izostanaka. Opći sud je stoga bio proturječan te je iskrivio elemente iz spisa.

Usto, neredoviti dolasci na posao ne upućuju ipso facto na nepostojanje stalnog truda. Štoviše, nikakvo posebno radno vrijeme nije zabilježeno u programu koji se odnosi na žaliteljevo radno vrijeme. Osim toga, opći komentar kojim je „osjećaj odgovornosti” opisan kao izvanredan mogao se konkretizirati jedino u obliku „odlične” ocjene. Kad je riječ o ocjeni „kvalitete rada”, obrazloženje izvješća o ocjeni nije u skladu sa stvarnim rezultatima žaliteljeva rada. Naposljetku, kad je riječ o ocjeni „sposobnosti timskog rada” i „međuljudskih odnosa”, Opći sud nije uzeo u obzir mnoge elemente iz spisa. Prema žaliteljevu mišljenju, Opći sud je stoga iskrivio elemente spisa, počinio pogreške u tumačenju i obrazloženju, povrijedio upute za ocjenjivanje te nije valjano i pravilno proveo nadzor nad očitom pogreškom u ocjeni.

Naposljetku, žalitelj ističe da se u donesenoj presudi nije uzelo u obzir zlostavljanje na radnom mjestu i pretrpljeno uznemiravanje. Opći sud također je povrijedio sadržaj dužnosti brižnog postupanja time što nije uzeo u obzir žaliteljev interes nego je samo uzeo u obzir navodni interes službe.

____________