Language of document :

Αίτηση προδικαστικής αποφάσεως την οποία υπέβαλε το Rīgas rajona tiesa (Λεττονία) στις 7 Ιανουαρίου 2020 – Ποινική διαδικασία κατά AB, CE, SIA «MM investīcijas»

(Υπόθεση C-3/20)

Γλώσσα διαδικασίας: η λεττονική

Αιτούν δικαστήριο

Rīgas rajona tiesa

Ποινική διαδικασία ενώπιον του αιτούντος δικαστηρίου κατά

AB, CE, SIA «MM investīcijas»

Προδικαστικά ερωτήματα

Έχουν εφαρμογή το άρθρο 11, στοιχείο α΄, και το άρθρο 22, πρώτο εδάφιο, του πρωτοκόλλου αριθ. 7 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης περί των προνομίων και ασυλιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όσον αφορά τα καθήκοντα μέλους του διοικητικού συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας που ασκεί διοικητής κεντρικής τράπεζας κράτους μέλους, συγκεκριμένα δε ο AB, πρόεδρος της Τράπεζας της Λεττονίας;

Σε περίπτωση καταφατικής απάντησης στο πρώτο ερώτημα, εξακολουθούν οι διατάξεις αυτές να παρέχουν στο πρόσωπο αυτό ασυλία όσον αφορά ποινική διαδικασία ακόμη και αφού παύσει να κατέχει τη θέση του διοικητή της κεντρικής τράπεζας κράτους μέλους και, ως εκ τούτου, τη θέση μέλους του διοικητικού συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας;

Σε περίπτωση καταφατικής απάντησης στο πρώτο ερώτημα, αφορά η ασυλία αυτή μόνον την ετεροδικία, όπως προβλέπεται στο άρθρο 11, στοιχείο α΄, του πρωτοκόλλου αριθ. 7 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης περί των προνομίων και ασυλιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ή καταλαμβάνει και τις ποινικές διώξεις, περιλαμβανομένων της επίδοσης του κατηγορητηρίου και της διεξαγωγής αποδείξεων; Στην περίπτωση που η ασυλία ισχύει όσον αφορά ποινική δίωξη, ασκεί το γεγονός αυτό επιρροή στη δυνατότητα χρησιμοποίησης των αποδεικτικών στοιχείων;

Σε περίπτωση καταφατικής απάντησης στο πρώτο ερώτημα, επιτρέπει το άρθρο 11, στοιχείο α΄, του πρωτοκόλλου αριθ. 7 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης περί των προνομίων και ασυλιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε συνδυασμό με το άρθρο 17 του εν λόγω πρωτοκόλλου, στον υπεύθυνο της διαδικασίας ή, στο αντίστοιχο στάδιο της διαδικασίας, στον δικαστικό σχηματισμό να εκτιμήσει την ύπαρξη συμφέροντος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο της εν λόγω διαδικασίας και, μόνο στην περίπτωση κατά την οποία διαπιστώνεται η ύπαρξη τέτοιου συμφέροντος –ήτοι εάν οι προσαπτόμενες στον AB πράξεις σχετίζονται με την άσκηση των καθηκόντων του σε θεσμικό όργανο της Ευρωπαϊκής Ένωσης– να ζητήσει από το ενδιαφερόμενο θεσμικό όργανο, ήτοι την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, να άρει την ασυλία του προσώπου αυτού;

Πρέπει να συνδέεται πάντοτε άμεσα η ύπαρξη συμφέροντος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κατά την εφαρμογή των διατάξεων του πρωτοκόλλου αριθ. 7 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης περί των προνομίων και ασυλιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με τις αποφάσεις που λήφθηκαν ή τις πράξεις που τελέστηκαν κατά την άσκηση καθηκόντων σε θεσμικό όργανο της Ευρωπαϊκής Ένωσης; Συγκεκριμένα, δύναται να εκδοθεί πράξη ποινικής διαδικασίας κατά του υπαλλήλου, εάν η εις βάρος του απαγγελία κατηγοριών δεν σχετίζεται με τα καθήκοντά του σε θεσμικό όργανο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά με δραστηριότητες που άσκησε στο πλαίσιο των καθηκόντων του σε κράτος μέλος;

____________