Language of document :

Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Rīgas rajona tiesa (Latvia) on esittänyt 7.1.2020 – Rikosoikeudenkäynti, jossa vastaajina ovat AB, CE ja SIA ”MM investīcijas”

(asia C-3/20)

Oikeudenkäyntikieli: latvia

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Rīgas rajona tiesa

Rikosoikeudenkäynnin asianosaiset pääasiassa

AB, CE ja SIA ”MM investīcijas”

Ennakkoratkaisukysymykset

Sovelletaanko Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen Euroopan unionin erioikeuksista ja vapauksista tehdyn pöytäkirjan (N:o 7) 11 artiklan a alakohtaa ja 22 artiklan ensimmäistä kohtaa Euroopan keskuspankin neuvoston jäsenen tehtävään, jota hoitaa jäsenvaltion keskuspankin pääjohtaja eli Latvian keskuspankin pääjohtaja AB?

Jos ensimmäiseen kysymykseen vastataan myöntävästi, taataanko näillä määräyksillä tälle henkilölle rikosoikeudellista menettelyä koskeva koskemattomuus vielä silloinkin, kun hän ei enää ole jäsenvaltion keskuspankin pääjohtajan virassa eikä siten enää hoida Euroopan keskuspankin neuvoston jäsenen tehtävää?

Jos ensimmäiseen kysymykseen vastataan myöntävästi, koskeeko tämä koskemattomuus yksinomaan Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen Euroopan unionin erioikeuksista ja vapauksista tehdyn pöytäkirjan (N:o 7) 11 artiklan a alakohdassa tarkoitettua lainkäytöllistä koskemattomuutta vai ulottuuko se myös syytetoimiin, mukaan lukien syytekirjelmän tiedoksianto ja todisteiden vastaanottaminen? Jos koskemattomuus ulottuu syytetoimiin, onko tällä seikalla vaikutusta mahdollisuuteen käyttää todisteita?

Jos ensimmäiseen kysymykseen vastataan myöntävästi, voiko Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen Euroopan unionin erioikeuksista ja vapauksista tehdyn pöytäkirjan (N:o 7) 11 artiklan a alakohdan, luettuna yhdessä kyseisen pöytäkirjan 17 artiklan kanssa, perusteella menettelystä vastaava tai vastaavassa menettelyn vaiheessa ratkaisukokoonpano arvioida Euroopan unionin etua kyseisen menettelyn yhteydessä ja ainoastaan siinä tapauksessa, että tällainen etu todetaan – eli jos rikoksen tunnusmerkistön täyttävät AB:n teot liittyvät hänen tehtäviensä hoitoon Euroopan unionin toimielimessä –, pyytää kyseistä toimielintä eli Euroopan keskuspankkia pidättämään tämän henkilön koskemattomuuden?

Onko Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen Euroopan unionin erioikeuksista ja vapauksista tehdyn pöytäkirjan (N:o 7) määräyksiä sovellettaessa Euroopan unionin edun liityttävä aina suoraan henkilön tekemiin päätöksiin tai suorittamiin toimiin tämän hoitaessa tehtäviään Euroopan unionin toimielimessä? Voiko tällaiseen virkamieheen kohdistaa rikosoikeudellista menettelytoimea, jos hänen syytteeseenpanonsa ei liity hänen tehtäviinsä Euroopan unionin toimielimessä vaan hänen jäsenvaltiossa hoitamiensa tehtävien yhteydessä harjoittamaansa toimintaan?

____________