Language of document :

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2020. gada 7. janvārī iesniedza Rīgas rajona tiesa (Latvija) – kriminālprocess pret AB, CE, SIA „MM investīcijas”

(Lieta C-3/20)

Tiesvedības valoda – latviešu

Iesniedzējtiesa

Rīgas rajona tiesa

Pamata kriminālprocesa dalībnieki

AB, CE, SIA „MM investīcijas”

Prejudiciālie jautājumi

Vai Līguma par Eiropas Savienības darbību 7. protokola Par privilēģijām un imunitāti Eiropas Savienībā 11. panta „a” punkts un 22. panta pirmā daļa attiecas uz Eiropas Centrālās bankas Padomes locekļa amatu, kuru ieņem dalībvalsts centrālās bankas vadītājs, tas ir, Latvijas Bankas prezidents AB?

Apstiprinošas atbildes gadījumā uz 1. jautājumu, vai šīs normas turpina nodrošināt kriminālprocesuālo imunitāti personai arī pēc dalībvalsts centrālās bankas vadītāja un attiecīgi Eiropas Centrālās bankas Padomes locekļa amata atstāšanas?

Apstiprinošas atbildes gadījumā uz 1. jautājumu, vai šī imunitāte attiecināma tikai uz „tiesvedību”, kā tas minēts Līguma par Eiropas Savienības darbību 7. protokola Par privilēģijām un imunitāti Eiropas Savienībā 11. panta „a” punktā, vai paplašināma arī uz kriminālvajāšanu, tai skaitā apsūdzības izsniegšanu un pierādījumu iegūšanu? Gadījumā, ja imunitāte attiecas uz kriminālvajāšanu, vai tas ietekmē pierādījumu izmantošanas iespējamību?

Apstiprinošas atbildes gadījumā uz 1. jautājumu, vai Līguma par Eiropas Savienības darbību 7. protokola Par privilēģijām un imunitāti Eiropas Savienībā 11. panta „a” punkts, piemērojot to kopsakarā ar minētā protokola 17. pantu, ļauj procesa virzītājam vai attiecīgajā procesa stadijā – tiesas sastāvam – izvērtēt Eiropas Savienības interešu esību konkrētā procesa ietvaros un tikai gadījumā, ja tiek konstatēta Eiropas Savienības interešu esība, proti, ja AB inkriminētās darbības tiek saistītas ar amata Eiropas Savienības institūcijā pildīšanu, lūgt attiecīgajai iestādei – Eiropas Centrālajai bankai – atcelt personai imunitāti?

Vai Eiropas Savienības interešu esība Līguma par Eiropas Savienības darbību 7. protokola Par privilēģijām un imunitāti Eiropas Savienībā normu piemērošanā vienmēr saistāma tieši ar pienākumu pildīšanā Eiropas Savienības iestādē pieņemtiem lēmumiem vai veiktām darbībām? Proti, vai pret šādu amatpersonu var veikt kriminālprocesuālas darbības, ja apsūdzība nav saistīta ar amata pienākumiem Eiropas Savienības institūcijā, bet apsūdzība ir saistīta ar darbībām, kas izriet no amatpersonas amata pienākumu pildīšanas dalībvalstī?

____________