Language of document :

Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Conseil d’État (Ranska) on esittänyt 30.12.2019 – Les Chirurgiens-Dentistes de France, Confédération des Syndicats médicaux français, Fédération des Syndicats pharmaceutiques de France, Syndicat des Biologistes, Syndicat des Médecins libéraux, Conseil national de l’Ordre des Chirurgiens-Dentistes, Conseil national de l’Ordre des Masseurs-Kinésithérapeutes ja Conseil national de l’Ordre des Infirmiers v. Ministre des Solidarités et de la Santé, Ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation ja Premier ministre

(asia C-940/19)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Conseil d’État

Pääasian asianosaiset

Kantajat: Les Chirurgiens-Dentistes de France, Confédération des Syndicats médicaux français, Fédération des Syndicats pharmaceutiques de France, Syndicat des Biologistes, Syndicat des Médecins libéraux, Conseil national de l’Ordre des Chirurgiens-Dentistes, Conseil national de l’Ordre des Masseurs-Kinésithérapeutes ja Conseil national de l’Ordre des Infirmiers

Vastaajat: Ministre des Solidarités et de la Santé, Ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation ja Premier ministre

Ennakkoratkaisukysymys

Suljetaanko 7.9.2005 annetun direktiivin 2005/36/EY1 4 f artiklan 6 kohdalla pois se, että jokin jäsenvaltio ottaa käyttöön mahdollisuuden osittaiseen oikeuteen harjoittaa jotakin niistä ammateista, joihin sovelletaan tämän saman direktiivin III osaston III luvun säännösten mukaista ammattipätevyyden automaattisen tunnustamisen mekanismia?

____________

1 Ammattipätevyyden tunnustamisesta 7.9.2005 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2005/36/EY (EUVL 2005, L 255, s. 22).