Language of document :

Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Finanzgericht Berlin-Brandenburg (Saksamaa) 27. novembril 2019 – M-GmbH versus Finanzamt für Körperschaften

(kohtuasi C-868/19)

Kohtumenetluse keel: saksa

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Finanzgericht Berlin-Brandenburg

Põhikohtuasja pooled

Kaebaja: M-GmbH

Vastustaja: Finanzamt für Körperschaften

Eelotsuse küsimused

Kas nõukogu 28. novembri 2006. aasta direktiivi 2006/112/EÜ, mis käsitleb ühist käibemaksusüsteemi (käibemaksudirektiiv),1 artikli 11 esimest lõiku tuleb tõlgendada nii, et sellega on vastuolus Saksa käibemaksuseaduse (Umsatzsteuergesetz) § 2 lõike 2 punkt 2 osas, milles see keelab käibemaksugrupis seotud ettevõtjana osaleda isikuühingul (käesolevas asjas GmbH & Co. KG), mille osanikud ei ole lisaks ühendavale ettevõtjale ainult isikud, kes on UStG § 2 lõike 2 punkti 2 kohaselt rahaliselt seotud ühendava ettevõtja ettevõttega?

Kui esimesele küsimusele tuleb vastata jaatavalt:

a)    Kas käibemaksudirektiivi artikli 11 lõiget 2 tuleb proportsionaalsuse ja neutraalse maksustamise põhimõtet arvesse võttes tõlgendada nii, et sellega on põhjendatud esimeses küsimuses märgitud liiki isikuühingu väljajätmine käibemaksugrupist, sest isikuühingu ühingulepingu sõlmimiseks ja muutmiseks puudub liikmesriigi õiguses vorminõue ja ainult suulise kokkuleppe korral võib konkreetsel juhul olla raskendatud tõendada, et seotud ettevõtja on rahaliselt seotud?

b)    Kas käibemaksudirektiivi artikli 11 teise lõigu kohaldamist takistab see, et liikmesriigi seadusandja ei sõnastanud eesmärki takistada maksudest kõrvalehoidumist ja maksustamise vältimist juba meetme võtmisel?

____________

1 ELT 2006, L 347, lk 1.