Language of document :

Zahtjev za prethodnu odluku koji je 27. studenoga 2019. uputio Finanzgericht Berlin-Brandenburg (Njemačka) – M-GmbH protiv Finanzamt für Körperschaften

(predmet C-868/19)

Jezik postupka: njemački

Sud koji je uputio zahtjev

Finanzgericht Berlin-Brandenburg

Stranke glavnog postupka

Tužitelj: M-GmbH

Tuženik: Finanzamt für Körperschaften

Prethodna pitanja

Treba li članak 11. prvi stavak Direktive Vijeća 2006/112/EZ od 28. studenoga 2006. o zajedničkom sustavu poreza na dodanu vrijednost (u daljnjem tekstu: Direktiva o PDV-u1 ) tumačiti na način da mu se protivi odredba članka 2. stavka 2. točke 2. Umsatzsteuergesetza (Zakon o porezu na promet, u daljnjem tekstu: UStG) ako se tom odredbom društvu osoba (u ovom slučaju: GmbH & Co. KG) u kojem, osim nositelja integrirane grupe, članovi nisu samo osobe koje su u skladu s člankom 2. stavkom 2. točkom 2. UStG-a financijski integrirane u poduzeće nositelja integrirane grupe zabrani da bude organski povezano društvo u okviru porezne grupe koja se temelji na porezu na promet?

Ako je odgovor na prvo prethodno pitanje potvrdan:

(a)    Treba li članak 11. drugi stavak Direktive o PDV-u, uzimajući u obzir načelo proporcionalnosti i načelo neutralnosti, tumačiti na način da se njime može opravdati isključenje iz porezne grupe na temelju poreza na promet društava osoba poput onih koja se navode u prvom prethodnom pitanju, s obzirom na to da, kada je riječ o društvima osoba, u pogledu sklapanja i izmjene društvenih ugovora u nacionalnom pravu ne postoji obvezan oblik i da u pogledu isključivo usmenih sporazuma u pojedinačnim slučajevima može doći do poteškoća u dokazivanju postojanja financijske integracije organski povezanog društva?

(b)    Protivi li se primjeni članka 11. drugog stavka Direktive o PDV-u činjenica da nacionalni zakonodavac nije imao namjeru spriječiti utaje ili izbjegavanja poreza već u trenutku donošenja mjere?

____________

1 SL 2006., L 347, str. 1. (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 9., svezak 1., str. 120.)