Language of document :

Appel iværksat den 1. august 2019 af L’Oréal til prøvelse af dom afsagt af Retten (Første Afdeling) den 19. juni 2019 i sag T-182/16 RENV – L’Oréal mod EUIPO – Guinot

(Sag C-589/19 P)

Processprog: fransk

Parter

Appellant: L'Oréal (ved advokaterne T. de Haan og P. Péters)

De andre parter i appelsagen: Den Europæiske Unions Kontor for Intellektuel Ejendomsret (EUIPO) og Guinot

Ved kendelse af 7. oktober 2019 har Domstolen (Afdelingen for bevilling af appel) besluttet ikke at admittere appellen.

____________